Transgen organisme, organisme som har fått spleiset inn et ekstra, som regel fremmed, gen i alle sine celler. Se genmodifisering, DNA (syntetisk DNA).