Toppline, jordleder som henger høyere enn de strømførende lederne på kraftlinjer. Den har til hensikt å fungere som lynavleder.