Toleranse, tillatte avvik i lengde, retning eller form i forbindelse med bygningskomponenter og byggearbeider. I Norsk Standard NS 3420 er det angitt vanlige toleranseklasser for forskjellige typer byggearbeid.