Toksisk nefrose, generell betegnelse for dødelig forløpende nyresykdommer forårsaket av ulike giftstoffer som fører til vevsskade og nedsatt eller opphørt nyrefunksjon. Forekommer både hos husdyr og vilt. Flere tilfeller påvist hos elg i Sør-Norge.