Tipi, tepee, teepee (fra sioux 'bo, oppholde seg' og 'brukt til'), slettelandsindianernes koniske telt av 15–18 beredte bisonhuder, strukket over 20 lange rajer. To bevegelige skinnlapper skjermet for røykhullet i toppen og gav muligheter for å regulere trekken. Tipiene var ofte dekorert med symboler og tegninger som fortalte om eierens bragder. Etter den drastiske nedgangen i bisonflokkene ble det vanlig å bruke seilduk istedenfor huder. Tipilignende konstruksjoner ble også brukt av de nordlige skogsindianerne. For øvrig er det koniske teltet kjent i hele det cirkumpolare området, bl.a. hos reindriftsamene.