Tioler er en gruppe svovelholdige organiske forbindelser som er analoge med alkoholene. Se merkaptaner.