Termosikring, sikring som bryter en strømkrets dersom temperaturen overskrider en viss grense. Den kan være laget som en smeltekontakt der et loddemetall smelter ved en gitt temperatur, eller den kan være laget med en bimetallfjær. Termosikringer benyttes for å sikre mot overoppheting som kan medføre brannfare, f.eks. i varmeelementet i elektriske kjeler for å sikre mot tørrkoking.