Telefonsalg, telemarketing, salg og annen form for oppsøkende markedsføring over telefon. Privatpersoner kan reservere seg mot telefonhenvendelser fra selgere, og firmaer som driver telefonsalg har et selvstendig ansvar for å oppdatere adresselistene sine senest én måned før bruk. Se reservasjonsregisteret.