Teiglag, jordteig med ensartet bonitet, delt på flere eiendommer innenfor et system med teigblanding. Når den samlede innmarka til en gruppe gårder var delt i teiglag som igjen ble fordelt på hver enkeltgård, ble alle brukere sikret en andel av både god og dårlig jord. De enkelte teigene innenfor et teiglag kunne være så smale at de måtte drives i fellesskap.