Taktilt kart, kart som leses ved berøring. Spesielt egnet for blinde og svaksynte.