Strukturrasjonalisering, tiltak som tar sikte på å effektivisere en bransje ved å fremkalle endringer i bransjens struktur, for eksempel ved sammenslutning av foretak for å oppnå en konsentrasjon av produksjonen, og ved spesialiseringsavtaler som gir en ny fordeling av produktene mellom foretakene.