Strålingsbuffer, løsning som benyttes i flammefotometri. Bufferen inneholder en forholdsvis høy konsentrasjon av alle de metallioner som kan interferere i analysen og tilsettes i like mengder til både standardløsning og prøve. Man kan da anse at konsentrasjonen av interfererende grunnstoffer er like stor i begge løsninger.