Stabilitetsområde, eksistensområde for en kjemisk forbindelse med hensyn til temperatur, trykk, elektriske og magnetiske felter, påvirkning av grunnstoffer eller andre kjemiske forbindelser. Alle kjemiske forbindelser (og grunnstoffer unntatt edelgassene) har en øvre stabilitetstemperatur. Over denne vil forbindelsen dekomponere. For de fleste forbindelser er den nedre stabilitetstemperaturen det absolutte nullpunkt. Stabilitetsområdet for en gitt kjemisk forbindelse uttrykkes gjerne i et stabilitetsdiagram.