Støtte- og bindevev, samlebetegnelse på animalsk vev som omfatter ulike typer bindevev, bruskvev og benvev, og som alle har sin opprinnelse i fosterets mesenkym. Karakteristisk for disse vevstypene er at cellene ligger fordelt utover i en mellomcellesubstans (intercellularsubstans) som utgjør vevets hovedmasse. Mellomcellesubstansen består av en grunnsubstans (matrix) der det kan avsettes fibriller av ulike slag og også mineralsalter i ordnete formasjoner. Se også bindevev.