Stålpuss, puss av fet sementmørtel på underlag av betong, glattet med et stålblad for å gi en mest mulig tett og plan overflate. Stålpuss regnes som finere overflatebehandling av kjellergulv, men som enkleste utførelse for gulv i bad, toaletter o.l.