Spredeareal, påkrevd minsteareal som et gårdsbruk med husdyrproduksjon må disponere for å kunne spre husdyrgjødselen uten at det fører til avrenning av forurensende næringsstoffer (se arealavrenning). Krav til spredeareal setter slik grenser for hvor stort husdyrhold et gårdsbruk kan ha. Kravet varierer med dyreart og alder.