Skjelettkart, vanligvis kart i liten målestokk hvor bare hovedelementene er lagt inn, f.eks. landkonturer, nasjonale grenser o.l.