Skipstømmermann, tidligere betegnelse på sjømann med oppgave å vedlikeholde og reparere treverket om bord.