Skadesløs transport, overdragelse av en fordring hvor overdrageren ikke bare innestår for fordringens gyldighet, men også for skyldnerens betalingsevne.