Sjøris, rødalge i ordenen Ahnfeltiales. 5–10 cm store, sammenfiltrede tuster som består av uregelmessig grenete, trinne, stive grener, 0,5 mm i diameter. Fargen varierer fra rødsvart til brunfiolett, avhengig av voksestedet. Finnes langs hele kysten på beskyttede steder, ofte under sagtang. Råstoff for agar, men utnyttes ikke i Norge.