Signaturberettiget, den person i et selskap som er innehaver av signaturfullmakt.