Saltmangel, mangel på natriumklorid, er ikke uvanlig hos husdyr, særlig hos planteetere, idet plantene ofte inneholder lite natrium. Saltmangel ytrer seg ved at dyrene tygger og slikker på treverk, metall osv. (slikkesyke). I moderne fôrrasjoner er det tatt hensyn til dyrenes saltbehov, men fremdeles kan det være aktuelt med ekstra salttilskudd, som også kan bidra til å beskytte mot kramper ved beiteslipp.