Rombedodekaeder, krystallform som hører til det kubiske krystallsystemet, begrenset av 12 flater i form av romber.