Relieffkart, tredimensjonalt kart hvor høyden i terrenget som regel er overdrevet.