Rekord, beste resultat eller høyeste (eventuelt laveste) nivå som er nådd eller målt på et område. I idretter hvor resultatene er målbare og sammenlignbare, noteres rekorder bl.a. for et geografisk område (f.eks. europarekord), en arena (bakkerekord, banerekord), en konkurransetype (olympisk rekord) eller for en utøver (personlig rekord).