Realisjonsverdi, øyeblikkelig omsetningsverdi med fradrag av omkostninger ved salget. Ligger i alminnelighet betydelig lavere enn salgsverdien i ordinær omsetning.