Rattler, eldre fellesbetegnelse på hunderasene pinscher og schnauzer, brukes ennå (sjeldnere) som bruksbetegnelse på rottehunder.