Prosjektarbeid, tidsbegrenset undervisningstiltak hvor læringsorganiseringen baseres på at elevene identifiserer et problem som forsøkes løst i samarbeid med andre elever. Problemet skal så vidt mulig være eksemplarisk for et videre kunnskapsområde. Når gunstige forutsetninger er til stede, spesielt en faglig sterk og inspirerende lærer, kan prosjektarbeid være en optimal form for effektiv læring.