Produksjonsdelingskontrakt, avtaletype der rettighetshaveren engasjerer et annet selskap til å utføre arbeid i forbindelse med utvikling av og produksjon fra et petroleumsfelt, og hvor godtgjørelsen gis i form av en andel av den produserte petroleum.