Polyteknisk skole, eldre betegnelse på skole som tilsvarer teknisk høyskole.