Politiadjutant, tidligere politigrad som i 1996 ble erstattet av politiadvokat.