Polarhavene, tidligere betegnelse for alle havområder omkring polene, henholdsvis lenger nord og sør for polarsirklene. Noe egentlig polarhav finnes imidlertid bare rundt Nordpolen. Se Polhavet, Antarktis og Arktis.