Paraplymaker, håndverk utgått fra dreierfaget. De første kjente paraplymakere i Norge opptrer på slutten av 1700-tallet som kunstdreiere. I 1918 ble faget eget håndverk, men er nå industrialisert.