Papirbestemmelse, populær betegnelse på bestemmelse i en lov, vedtekter el.l. som i praksis ikke håndheves eller etterleves.