Origami, japansk papirbrettingskunst. Av et stykke kvadratisk papir som verken klippes, limes eller formes, lages blomster, fugler, dyr og figurer. I japanske skoler er origami et obligatorisk ledd i undervisningen.