Omsetning er den mengden stoff som passerer gjennom en kjemisk prosess eller en industriprosess i et visst tidsrom.