Observator, vitenskapelig tjenestemann ved en astronomisk institusjon (særlig et observatorium), i Skandinavia og Tyskland. En observatorstilling ble opprettet i Norge (Christiania observatorium) 1840. Omgjort til professorat 1987.