Nodavirus, virussykdom hos fisk, gir i første rekke sykdom hos larver og yngel av marine arter, men er også beskrevet hos større fisk. Er til nå (per 2005) beskrevet hos mer enn 22 ulike fiskearter fra hele verden. Nodavirus ble første gang påvist som årsak til sykdom hos havabbor (1988) og første gang påvist i Norge i 1995 hos kveitelarver. Dødelighet hos ung fisk kan komme opp i 100 %. Syk fisk viser unormale svømmebevegelser, men de mest karakteristiske forandringene er vakuoler i hjernevev og retina som påvises ved histologiske (mikroskopiske) undersøkelser. Det finnes ingen effektive behandlingstiltak og derfor må sykdommen kontrolleres ved forebyggende tiltak. Betegnelser som viral nervøs nekrose (VNN) og viral encefalopati og retinopati (VER) har vært brukt på nodavirusinfeksjon. Se også fiskesykdommer.