Nefoskop, apparat til bestemmelse av skyers retning og fart. Dels anvendes et dreibart, horisontalt gitter (skyrive) plassert noen meter over observatøren, dels benyttes et speil med gradinndeling og konsentriske sirkler. Direkte vindobservasjoner ved hjelp av radiosonder har for det meste gjort slike visuelle observasjoner overflødige.