Nefelometri er en kjemisk analysemetode. Den benyttes til kvantitativ bestemmelse av suspensjoner av væsker eller faste partikler i løsninger.