Narcylen, spesielt ren acetylen som tidligere ble noe brukt som bedøvelsesmiddel (inhalasjonsanestetikum). Brukes ikke lenger pga. relativt stor eksplosjonsfare.