Munnruger, betegnelse på fiskearter med særskilt form for yngelpleie. Etter gytingen, som følger etter rituelle paringsleker, plukker hunnen eller hannen opp alle eggene og bærer dem i munnhulen under hele klekkingstiden. Vanligvis fortsetter yngelpleien i 1–2 uker etter klekking, da ungene søker tilbake inn i morens eller farens munn når fare oppstår. Dessuten bæres alle ungene gjemt i munnhulen om natten. Munnrugende arter finnes blant flere fiskegrupper, men er særlig tallrike blant de afrikanske ciklidene (slektene Haplochromis, Hemichromis, Pelmatochromis m.fl.).