Mozarabisk kunst, kunst som ble skapt på Pyreneerhalvøya av kristne under islamsk herredømme, i hovedsak med maurisk karakter.