Motstandsmåling er det å måle den elektriske motstanden, altså resistansen, for eksempel ved hjelp av Wheatstones bro.