Motoreffekt, mengde mekanisk energi som avgis per tidsenhet av en motor.