Moderator, person som modererer diskusjon på Internettbaserte fora som webforum, mailinglister, kommentarfelt og lignende. “Moderere” betyr i denne sammenhengen å følge med på at diskusjonen holder seg innenfor rammene som er gitt, og at forumets regler overholdes (for eksempel når det gjelder språkbruk). Moderator har plikt og mandat til å påpeke regelbrudd, og brukere som bryter reglene, kan utestenges for kortere eller lengre tid. På et webforum kan moderatoren(e) flytte, redigere eller slette meldinger som er i strid med forumets regler.