mikro-RNA, lite (rundt 20 nukleotider langt) RNA-molekyl, som deltar i regulering av genaktivitet og proteinsyntese i celler. Mikro-RNA syntetiseres i cellen som større forløpermolekyler som spaltes og prosesseres av endonukleaser (Drosha, Dicer) til korrekt størrelse. Det utøver sin virkning i kompleks med proteiner (såkalte RISC-komplekser, av RNA-Induced Silencing Complex), men detaljer i mekanismen og omfanget av slik regulering er ennå ikke klarlagt.