Meteorologisk rakett, rakettsonde, rakett konstruert for rutinemessige målinger av meteorologiske forhold i den øvre atmosfære. Benyttes særlig for å studere luftlaget fra ca. 30 km til ca. 75 km, dvs. over operasjonshøyden for vanlige radiosondeballonger.