Mentalobservasjon, se rettspsykiatrisk undersøkelse.