Mending, metode ved fluefiske for å minske eller øke farten på flua i elvestrømmen, ved å legge (mende) fluesnøret enten mer oppstrøms (øke farten) eller nedstrøms (minske farten), etter at kastet er utført og flua driver med strømmen.